Dla inwestorów

Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku
ul. Wały Piastowskie 1
80-958 Gdańsk
KRS: 0000403910
prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, 
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 złotych (wpłacony w całości)
NIP: 5862116157
REGON: 192937522